QUI, QUE ve francouzštině

Qui nebo QUE? Nevyznáte se v těchto dvou zájmenech? Nevíte, kdy použít QUI a kdy QUE? Studentům se tato zájmena často pletou, ale rozlišit je není zase tak těžké. QUI funguje jako podmět a QUE jako předmět. To znamená, že QUI bude vždy navázáno na sloveso. Ani teď to není jasné? Ukážeme si tedy pár…

Francouzština a úvod do francouzské gramatiky: Základní pravidla a tipy pro začátečníky.

Francouzština je jazyk, který se naučit může každý. Někteří lidé se na něj můžou dívat jako na obtížný jazyk, ale ve skutečnosti je to jednodušší, než se zdá. Francouzština má své vlastní pravidla gramatiky, která se od těch anglických liší, a může být těžké si je zapamatovat. Ale pokud pochopíte základní pravidla a vytvoříte si…