výuka francouzštiny

pro skupiny

VÝUKA FRANCOUZŠTINY

pro skupiny

Výuka francouzštiny pro skupiny je určena především firmám, které potřebují kurzy pro své zaměstnance, pak také pro přátele a známé, kteří se chtějí učit spolu a zároveň ušetřit nebo pro studenty, kteří preferují práci v kolektivu.

Výuka francouzštiny ve skupině probíhá většinou u mne. Pokud jde o skupinu 2 – 3 studentů, kteří se navzájem znají, výuka probíhá i u některého ze studentů.

Pokud se jedná o kurzy firemní, kurzy probíhají ve firmě, která si kurz objednala.

Skupinová hodina má maximálně šest studentů. Způsob výuky je v základě stejný jako v hodinách individuálních, ale je zde prostor pro dialogy a práci mezi studenty. tyto aktivity velmi pomáhají nastartování vyjadřovací schopnosti a porozumění jazyku.

Pokud se stane, že některý student za skupinou zaostává nebo potřebuje nějakou látku více vysvětlit, může si objednat hodny navíc mimo skupinu, aby srovnal tempo a skupina kvůli němu nemusela čekat. Tyto dodatečné hodiny je možné mít jak osobně, tak online po Skype.

Co v hodinách děláme?

Málo toho není a Vy se sami přesvědčíte, že 60 minut uteče jako voda.

To vše vždy s ohledem na jazykovou úroveň studentů, žádný strach : ).

francouzské texty, které následně probíráme. Studenti se poté například mezi sebou na text ptají a navzájem si odpovídají. Zdokonalujeme tak schopnost mluvení a reflex reagovat. Konverzujeme také o  běžných tématech.

krátká francouzská videa, která překládáme, vyprávíme a studenti odpovídají na mé otázky, týkající se filmu. Cvičíme tak schopnost porozumění mluvenému jazyku a vyjadřovací schopnost.

mezi studenty přináší skvělé výsledky. Při maximálním počtu šesti studentů v hodině jsou všichni neustále ve střehu a v plné práci. Často se i dobře pobavíme. Například při simulování nejrůznějších situací, samozřejmě ve francouzštině.

Toto je pár základních bodů, ale nejsou zdaleka jediné. Během výuky si dělám poznámky a problematická témata zařazuji do dalších hodin, tak aby se co nejlépe ukotvila studentovi v hlavě.

Francouzština