Podmínky kurzů

Domluvená hodina je závazná.

V případě zrušení hodiny z mé strany

se vždy snažím najít se studentem jiný termín ve stejném týdnu. Pokud to není možné, hodina se maže.

Pokud se student nedostaví na náhradní termín hodiny, hodina propadá.

V případě zrušení hodiny ze strany studenta

se domlouvá náhrada. Náhrada se může uskutečnit vcelku nebo po částech.
----------
Náhrada se domlouvá vždy nad rámec běžného rozvrhu a je nutno ji vybrat ve lhůtě 30 následujících dní.