kurzy francouzštiny

pro jednotlivce

KURZY FRANCOUZŠTINY

pro jednotlivce

Kurzy francouzštiny individuální jsou určeny pro ty studenty, kterým vyhovuje vlastní tempo výuky dle schopností a možností.

Výhody individuální výuky:

Věnuji se pouze Vám a to odbourává zábrany, které často brání se na něco zeptat. Což je při výuce jazyka chyba.  Je možné se jednomu tématu věnovat delší dobu, jelikož systém výuky je pružný a je možné jej přizpůsobit požadavkům studenta. Čeká Vás test ve škole nebo berete novou látku? Podíváme se na to.

Ne každý si také může dovolit mít hodiny stále ve stejný čas. Žádný problém, hodiny domluvíme dle možností.

Na základě Vaší úrovně francouzštiny, Vašich schopností a potřeb, sestavuji výukový plán na míru. Vaše znalosti si otestuji sama během vyučovací hodiny, takže se žádného vstupního testu bát opravdu nemusíte :).

V hodinách si dělám průběžně poznámky a problematické jevy znovu zařazuji do výuky. V individuálních hodinách je dostatek prostoru na opakování anebo na probrání látky do školy, pokud student potřebuje.

Individuální výuka probíhá buď u mne nebo u studenta, dle dohody. Také ale jako online výuka po Skype. Je to možné i kombinovat. Například, když se studentovi zkomplikuje časový plán, je možné běžnou výuku nahradit výukou online. Zkrátka dle potřeby.

Co v hodinách děláme?

Málo toho není a Vy se sami přesvědčíte, že 60 minut uteče jako voda.

To vše vždy s ohledem na jazykovou úroveň studenta, žádný strach : ).

francouzské texty, které následně probíráme. Zdokonalujeme tak schopnost mluvení a reflex reagovat. Konverzujeme také o  běžných tématech.

krátká francouzská videa, která pak student odvypráví vlastními slovy a odpovídá na otázky. Cvičíme tak schopnost porozumění mluvenému jazyku a vyjadřovací schopnost.

je probírána postupně a různými způsoby. Pracujeme jak s učebnicí, tak s materiály, které do hodin nosím, a které si studenti nechávají. K jednotlivým gramatickým jevům se vracíme, pokud cítím, že s nimi má student problém.

Toto je pár základních bodů, ale nejsou zdaleka jediné. Během výuky si dělám poznámky a problematická témata zařazuji do dalších hodin, tak aby se co nejlépe ukotvila studentovi v hlavě.

Francouzština