AKTUÁLNÍ KURZY

Nové termíny kurzů.

COURS pro:

A0 (úplní začátečníci)           

Termín: 3.7 – 4.9. 2023, PO 19.15-20.15 h 

Co by jste při vstupu do kurzu měli ovládat:   Nic. Jde o kurz pro úplné začátečníky.

Probíhá přes: SKYPE

Počet studentů: max. 4

Cena: 3 500,-  (10h / 60 min)

———

Pokud nemáte možnost vytisknutí a odeslání přihlášky emailem, tak stačí napsat na: studujifrancouzstinu@gmail.com

COURS pro:

A1 (mírně pokročilí začátečníci)        

Termín: 4.7 – 5.9. 2023, ÚT 18.30 – 19.30 h 

Co by jste při vstupu do kurzu měli ovládat:  časování 1. tř., slovesa: avoir/être/aller/faire, stažené členy s předložkami à/de, il y a, čas: Futur proche

Probíhá přes: SKYPE

Počet studentů: max. 4

Cena: 3 500,-  (10h / 60 min)

———

Pokud nemáte možnost vytisknutí a odeslání přihlášky emailem, tak stačí napsat na: studujifrancouzstinu@gmail.com

COURS pro:

A2 (pokročilí začátečníci)

Termín: 4.5 – 13.7. 2024, PO 19.15-20.15 h 

Co by jste při vstupu do kurzu měli ovládat:    časování sloves 3. tř typu ATTENDRE, zájmena ukazovací, zájmena osobní samostatná, záporné výrazy RIEN/PERSONNE/JAMAIS/PLUS, rozkazovací způsob

Probíhá přes: SKYPE

Počet studentů: max. 4

Cena: 3 500,-  (10h / 60 min)

———

Pokud nemáte možnost vytisknutí a odeslání přihlášky emailem, tak stačí napsat na: studujifrancouzstinu@gmail.com

COURS pro:

B1 (středně pokročilí)

Termín: 4.7 – 5.9. 2023, ÚT 18.30 – 19.30 h 

Co by jste při vstupu do kurzu měli ovládat:  časy: Passé composé/Passé composé zvratných sloves, použití QUI/QUE, časování sloves 2. tř. FINIR, člen dělivý, zájmena EN/Y

Probíhá přes: SKYPE

Počet studentů: max. 4

Cena: 3 500,-  (10h / 60 min)

———

Pokud nemáte možnost vytisknutí a odeslání přihlášky emailem, tak stačí napsat na: studujifrancouzstinu@gmail.com

COURS pro:

B2 (více pokročilí) 

Termín: 3.7 – 4.9. 2023, PO 19.15-20.15 h 

Co by jste při vstupu do kurzu měli ovládat:    časy+způsob: Imparfait/Subjonstif/Futur simple/Conditionnel présent, podmínkové věty, ukazovací zájmena samostatná

Probíhá přes: SKYPE

Počet studentů: max. 4

Cena: 3 500,-  (10h / 60 min)

———

Pokud nemáte možnost vytisknutí a odeslání přihlášky emailem, tak stačí napsat na: studujifrancouzstinu@gmail.com